KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1.  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Schnellecke Polska  Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorzysława 27 zwany dalej Schnellecke Polska.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Schnellecke Polska możliwy jest poprzez adres email: compliance@schnellecke.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane/ będą wyłącznie w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, i/lub za zgodą przyszłych rekrutacji, zgodnie art. 6 ust .1 lit. A RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

  • podmioty współpracujące z Schnellecke Polska na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji procesu rekrutacji.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z rekrutacją do Schnellecke Polska w celach roszczeniowych przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz do okresu 24 miesięcy w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne i jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy w Schnellecke Polska.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane